Op de valreep: Plebspraat redt de politiek!

"Ik zoek heel hard naar een partij die net zo stevig is tegen islamisme als tegen xenofobie"

1
3690

Plebspraat.nl heeft een tiental twitteraars benaderd die zichzelf soms nog ‘zwevende kiezer’ noemen in opmaat naar de verkiezingen op 15 maart 2017. Omdat we denken dat het centrale thema van de verkiezingen ‘identiteit en cultuur’ is, stelden we de lukrake vraag: “Welke tips/suggesties zou jij D66 meegeven ten aanzien van communicatie en standpunten over islamisme en populisme?”

Plebspraat.nl heeft de reacties verzameld, citaten letterlijk overgenomen en onder vier hoofdtips gegroepeerd.

NB: De bevlogen citaten richten zich niet alleen op D66, maar juist ook op ‘gevestigde’ partijen die zichzelf cultureel-ideologisch ‘liberaal’ noemen, zoals de VVD, PVDA, en GroenLinks. Rationeel twitter liep leeg en dit was het geluid:

Tip 1: Ga het gesprek niet uit de weg en wees consequent

Durf!…
“De sense of urgency bij de links/liberale partijen lijkt te ontbreken”

“D66 spreekt teveel met meel in de mond waar het religieuze uitwassen betreft, veel te bang om voor xenofoob of Islamofoob te worden uitgemaakt”…”

“Kijk, de rechtsstaat bewaken is natuurlijk essentieel, maar dan moet het debat niet eindigen maar beginnen”…“De dag dat regressief links, waaronder D66, haar ontkenning staakt en een liberale koers kiest, is de dag dat de populisten zullen merken dat de wind uit hun zeilen wegvalt”.

“D66 moet wel iets met de legitieme zorgen van mainstream NL betreffende Islamisme, radicalisering, terrorisme.” “Je kan niet volstaan met te zeggen: Nou, een salafistenschool met geld uit Qatar kunnen we niet tegenhouden want “geloofsvrijheid” en “rechtsgelijkheid”. Dan moet je zeggen hoe je dat WEL gaat ‘containen’ want hier zie je bijvoorbeeld “op Zuid” een wildgroei aan conservatief-islamitische clubs”

“Je kan je voorstellen hoe verraden ik me [als ex-moslim, red.] voel door de zogenaamde progressieven die alles wat met islam te maken heeft goedpraten. Daar help je juist heel veel jongeren zoals ik destijds niet mee. Sterker nog: je faciliteert op die manier onderdrukking en geweld.”

…show the liberal way
“Ik zoek heel hard naar een partij die net zo stevig is tegen islamisme als tegen xenofobie. Die mis ik nu heel erg. Pechtold profileert zich als de anti-Wilders. Ik mis dezelfde houding tegenover islamisme. En nu hóór ik Pechtold al zeggen: “Wat? Ik liep toch mee met JeSuisCharlie!!!”

“Wat D66 zou moeten doen t.a.v islamisme / xenofobie is CONSEQUENT kijken naar individuele mensenrechten”.

“Ik zou het heel fijn vinden als D66 net zo over de islam zou spreken als over gereformeerden en katholieken. Ik vind D66 (vaak Pechtold) daar vaak hypocriet in”…”behandel alle religies als een set van ideeën waar je vanuit liberale grondgedachten mee eens bent of niet”

“Probeer als D66 eens echt te analyseren waar de onvrede vandaan komt in plaats van het meteen af te serveren als angst, zoals het uitroepen van republiek Amsterdam of de onvrede direct in een sociaal-economische context te plaatsen”

Tip 2: Benoem de ideologieën die je bestrijdt en leg uit waarom

“Ten aanzien van Islam zou D66, naar voorbeeld van ‘islamhervormer’ Maajid Nawaz, explicieter en actiever het onderscheid kunnen maken tussen islam, islamisme en jihadisme: Islam is een geloof met uitdagingen als alle andere. Islamisme is de wens om één versie van dit geloof op een samenleving op te dringen. Jihadisme is islamisme, maar dan met geweld”.

“zo kan je islam als geloof (en moslims in brede zin) die in een seculiere context kunnen leven, onderscheiden van de onliberale ideeën van islamisten en jihadisten die secularisme juist verwerpen of zelfs met geweld te lijf willen gaan:

De Wilders obsessie…
“Regressief links is de vroedvrouw van het populisme”

“Ga nou niet verder “Wilders bestrijden” (inhoudsloze toneelretoriek, klinkt heldhaftig, maar zegt niets). In plaats daarvan gewoon eens echt luisteren naar wat stemmers op PVV wél willen, en in echte dialoog spreken over welke oplossingen daar wel en niet aan bijdragen. “…als je gelooft in je eigen oplossingen, moet je die in redelijkheid uit kunnen leggen”

“Bij het bepalen van standpunten/communicatie zou het bestaan en opzichtig distantiëren van Wilders geen rol zou moeten spelen. Dat er iemand is die alleen maar met foute/onmogelijke oplossingen komt voor een probleem betekent niet dat dat probleem niet (in mindere mate) bestaat.”

“D66 kiest te vaak het standpunt “moslims verdedigen”. Dat vind ik dom en gaat mee in Wilders’ groepsdenken. En daardoor zien ze niet de ‘minderheden binnen de minderheden’: vrouwen, afvalligen, homo’s, etc”, “…de moslim die gediscrimineerd wordt om zijn godsdienst kan tegelijk de man zijn die homo’s veroordeelt. Bescherm zijn recht in het eerste, eis van hem zijn plicht in het tweede”.

“Wat D66 doet (en GL/PVDA nóg meer) is stereotyperen van groepen populisten en moslims. De eerste vanuit een reactionaire anti-PVV retoriek die steeds minder geloofwaardig wordt, de tweede vanuit een reactionair beeld dat ‘moslims’ beschermd moeten worden”. “In beide gevallen trapt D66 in het door Wilders geconstrueerde frame”

“Ik waardeer D66 als partij die uitgesproken en constructief is. Nederland heeft ernstig behoefte aan visie op de volgende gebieden: Europa, massa-immigratie en islamisering. Dat is iets anders als bekvechten met Wilders, dat zorgt er slechts voor dat D’66 in een links-regressieve kramp van halve waarheden schiet. Er zit namelijk verder niets achter en heeft een averechts effect op de mensen die het betreft. En heeft Wilders er last van? Ontwikkel visie op deze onderwerpen in de lijn van Maajid Nawaz, toon leiderschap en je wint de oorlog (niet alleen van Wilders), in plaats van af en toe een slag”.

…sloop identiteitspolitiek en daag onliberale ideeën uit…
“Wat D66 doet is spreken over ‘moslims’ en ‘terroristen, zelfs het woord ‘islamisme en jihadisme lijkt te worden vermeden’. “Formuleer liberale waarden en pas die toe op iedereen zonder te vervallen in identiteitspolitiek”

“Als D66 echt staat voor liberale waarden, universele en individuele mensenrechten en secularisme dan zou ze naast de bestrijding van onliberale denkbeelden van het populisme en nationalisme, juist ook islamisme kunnen bestrijden door 1) liberale hervormingsgezinde moslims op een schild te hijsen en 2) islamisten en jihadisten te bestrijden met een liberaal tegengeluid”.

“Gezien de komst van haatimams, Syriëgangers en reportages als “Undercover in de Deense Moskee” kan niet ontkend worden dat er plaatsen zijn waar mensen opgezet worden tegen onze maatschappij, parallelle samenlevingen gefaciliteerd worden en/of geronseld wordt voor jihad en terreur.  Dit kan je niet tegengaan zonder de ideologie te benoemen en af te keuren. Het werkt averechts om dit te bagatelliseren. Het is juist voor de gematigde en liberale moslims van essentieel belang dat er zeer scherp op gelet wordt en naar gehandeld wordt”

…en prioriteer free speech boven belediging
“Ik vind het bijzonder hoe basale vrijheden zoals de vrijheid van meningsuiting zo uit het raam gegooid worden als het aan komt op islam. Ook het onderscheid tussen kritiek op islam en individuele moslims blijft moeilijk voor veel linkse/liberale partijen. Moslims worden nog te vaak als zielig gezien die beschermd moeten worden tegen iedere vorm van kritiek. Hiermee help je juist NIET de moslims die vrijheid willen en proberen los te komen van de sociale groepsdruk”.

“Prioriteer altijd free speech boven de belediging. Tuurlijk: fatsoensnormen zijn er óók, maar de cultuur van zelfcensuur in media, literatuur en politiek knaagt aan de wortel van de democratie”

Tip 3: Toon een liberale, seculiere koers, gericht op het individu

Individuen zijn de echte minderheden…
Niet “opkomen voor moslims” maar “opkomen voor mensen in moslimgemeenschappen”, dit is essentieel anders. Dan omvat het namelijk zowél godsdienstvrijheid als vrouwenrechten, homorechten, recht om afvallig te zijn”.

“Waarom staat D66 niet pál voor individuele mensenrechten m/v en Art 1 grondwet. Maar dan ook écht. En niet dat regressief ‘linkse’ uitzonderingen maken voor moslims als groep”.

“Ik zou direct stemmen als Boris van der Ham partijleider was”

“Ik wist dat de islam verlaten betekende vaarwel zeggen van mijn leven zoals ik die altijd gekend heb. Dat is zo ontzettend moeilijk! Vooral omdat je geen enkel idee hebt hoe je dat moet aanpakken. Ik had voor de rest niemand en kon nergens naar toe”

…religiekritiek is geen racisme…
“las vandaag de column van Lamyae over plan B, veel allochtonen denken weer over teruggaan” “…dat vertaal ik dan in mijn hoofd naar de dochter van Nederlandse immigranten in Canada die misschien weer terug wil naar Nederland. Dat haalt zowel het xenofoobracisme als het betuttelracisme eruit”

“Wat van een mens mag worden verwacht wanneer hij in Nederland gaat wonen zou volledig los moeten staan van religie en het land van herkomst. Dit geldt dus ook voor standpunten en beleid daarover, ook al hebben deze soms meer invloed op een specifieke groep”

“Vrijheid van religie betekent niet per definitie alles toelaten wat die religie voorschrijft. Vrijheid van religie betekent vooral vrijheid van gedachten en opvattingen. Bij de beslissing of iemand met volledige lichaamsbedekking of juist helemaal naakt op straat mag zou het puur om de maatschappelijke vraag moeten gaan (goede zeden) en niet over het waardeoordeel van religieuze instanties. Dit moet ook volstrekt helder zijn in de communicatie over dit soort zaken”

“Wat betreft emancipatie kappen met het betuttelracisme en stoppen moslims als een slachtoffergroep te zien. De politiek moet zich gaan richten op de culturele/afvallige moslim. Die moet in de publiciteit komen, die verdienen bescherming tegen hun orthodoxe geloofsgenoten, zij dienen wel als groep, collectief binnen de ‘nedermoslims’ ondersteund te worden. Hoeveel zijn het er? Is er al onderzoek naar gedaan? Geloofsafval moet uit de taboe sfeer.”

…parallelle samenleving…
“Ik ben opgegroeid in een parallelle samenleving met een enorm verstikkende moraal. Alle niet-islamitische uitspattingen moesten in het geheim. Als kind vond ik het al verschrikkelijk, maar je wordt constant bang gemaakt hoe je gestraft wordt als je zondigt, zowel in het hier en nu als het hiernamaals.” “Ook werd de discipline hardhandig gehandhaafd. Geestelijke en fysieke mishandeling van kinderen en vrouwen was eerder regel dan uitzondering. Het wrange is, dat mijn familie/gemeenschap toen gesteund werd door de politiek”

“Afvalligen de mogelijkheid bieden en te helpen om uit het geloof te treden en in vrijheid te leven ligt zeer gevoelig. Er zou enorm veel weerstand zijn vanuit islamitische hoek. De politiek weet dat en brand er zijn vingers liever niet aan. Daarmee laten ze vele kinderen en jongeren aan hun lot over. Vooral meisjes.”

…secularisme vraagt onderhoud…
“Voor D66 wellicht zo normaal als de wereld. Maar ik twijfel, want hóór het nooit. Maar: herbevestig de noodzaak van secularisme. De angst voor sharia, terecht of niet, moét expliciet worden geadresseerd”, “er zijn echt nepliberalen die Sharia als tandeloze mediation zien, en er voor open staan dat dit in NL wordt toegestaan!”

“In iedere religie zitten elementen die haaks staan op een vrije, verlichte maatschappij zoals wij die in Nederland hebben, moeten koesteren en verdedigen. Islam moet hier zijn plek in vinden net zoals Christendom dat heeft moeten doen. Het moet niet mogelijk zijn zaken te onttrekken aan de maatschappij (zoals bv eigen ‘Sharia’ rechtspraak en officieuze kindhuwelijken in de moskee) en het is niet aan ‘ons’ om zaken te regelen waardoor moslims zich meer welkom voelen in Nederland wanneer deze indruisen tegen onze beginselen – zoals bijvoorbeeld de acceptatie van homoseksualiteit”

…en doorbreek de eigen stilte
“Je ziet dat de Christelijke partijen de zorgen over cultuurrelativisme te lijf willen gaan door juist weer de Joods-Christelijke cultuur centraal te stellen. D66 zou bij uitstek kunnen laten zien dat dit hoort te gaan over secularisme en individuele vrijheid, en niét over het afstoffen van culturele of religieuze mythes. Maar waarom blijft het bij D66 doodstil?”

“De seculiere kieswijzer 2017 geeft aan dat D66 een goed seculier profiel heeft (veel meer dan bijvoorbeeld Groenlinks en PVDA), maar als het aankomt op (kritiek op) islamisme, wordt de boodschap niet uitgedragen. Toch een contraproductieve angst om een groepsidentiteit te beledigen?”

“Links-liberaal: Wilders kaapt jullie debat, maar dit is juist jullie wedstrijd!”

Tip 4: Vertel zélf #hoedan!

“Er zijn juist goede, werkbare oplossingen nodig. Dat die uitblijven werkt de beeldvorming over de ernst/grootte van het probleem juist in de hand”

Prik bubbels door…
“Op lange termijn: afschaffing bijzonder onderwijs. Op korte termijn stoppen met iedere vorm van financiering van welke religie dan ook. Op lokaal niveau gaan er nog van allerlei subsidies naar clubjes die vanuit de moskee werken”

“Pas het bijzonder onderwijs aan. Segregatie en verzuiling begint bij het vervuilen van kindergeesten. Onderwijs is niet van de Staat. Maar ook niet van de ouder. Onderwijs is van de hele Nederlandse gemeenschap. Kritisch denken, wetenschap en burgerschap moeten de boventoon voeren voor het collectieve belang”

“Als onderwijspartij zou D66 zich bewust moeten zijn van de gevolgen van de vrijheid van onderwijs waar ze voor staat. Ieder kind heeft mijns inziens het recht op een eerlijke, gelijke basis die zich breed oriënteert, daarbij in aanraking komend met allerlei stromingen in de samenleving. Bijzonder onderwijs, of dat nu christelijk is of islamitisch, staat dit juist in de weg.  Het stelt ouders in staat hun kinderen op te laten groeien in een parallelle samenleving. Dat botst wanneer de kinderen uiteindelijk vrijgelaten worden op de echte maatschappij en werkt in de hand dat kinderen ongelijke kansen krijgen. De oplossing ligt dus ook niet in buurthuizen e.d. waarin jongeren in hun eigen bubbel kunnen blijven zitten.”

…stop cultuurrelativisme…
“extra nadruk op de kleuterschool, lagere en middelbare school op een open, niet preutse, opvoeding waar het naaktheid , schaamte en eer aangaat. Richt het op individualiteit”

“Ook het islamitische onderwijs moet aan banden worden gelegd. Ook al betekent het afschaffen van het complete bijzonder onderwijs. Ik zeg soms gekscherend dat de koran er bij mij gesubsidieerd is ingeramd. Het is nog waar ook. Je ontneemt kinderen zo een enorme kans om zich echt te ontwikkelen. Individuele vrijheid zou voor iedereen in Nederland iets vanzelfsprekends moeten zijn. Zo ontneem je ze de kans om buiten de islamitische parallelle samenleving te komen”

…verruim free speech…
“Verruim de vrijheid van meningsuiting. Zolang mensen niet oproepen tot geweld of smaad, of oproepen tot gedrag dat direct gevaar oplevert, zou ‘je mening uiten’ vrij moeten zijn. Dat betekent dat de Staat ook het uiten van de meest idiote denkbeelden niet gaat vervolgen.”

“Door niet te willen of mogen kwetsen, creëren we een dictatuur van de gekwetsten. Het idee dat de wet bepaalt wat wel of niet toelaatbaar is, wat wel of niet idiote ideeën zijn, is een giftig idee. Het schakelt het kritisch denken uit en creëert juist die samenleving waarin het mechanisme van afkeuring meer en meer in kracht afneemt.”

“Schaf de ‘vrijheid van godsdienst’ af. In de praktijk betekent dit immers dat religieuzen speciale voorrechten en bescherming genieten die niet-religieuzen niet hebben en waardoor schadelijke segregatie wordt bevorderd. Vrijheid van godsdienst betekent feitelijke bevooroordeling voor de wet. Het afschaffen van de ‘vrijheid van godsdienst’ leidt niet tot een verbod om religieus te zijn of om zich rond een bepaalde godsdienst of overtuiging te organiseren. Het is echter het erkennen dat godsdienst een opvatting is over de werkelijkheid plus de gevolgen (rituelen, gebruiken etc.) van die opvatting. Opvattingen, en het gemeenschappelijk delen en beleven van die opvattingen, worden al beschermd door 1) de vrijheid van meningsuiting, 2) van vergadering en 3) van vereniging. ”

…support liberale en ex-moslims…
“Support liberale moslims en ex moslims die de hegemonie van de grotere minderheid binnen de moslimgemeenschap uitdagen, maar mede door D66 aangehangen groepsidentiteit ‘moslims’ nu niet worden gehoord”

“Pas na 11 september is de islam problematiek echt gaan leven in Nederland. Mijn familie vond de aanslagen prachtig trouwens. Tot op de dag van vandaag wordt de islamitische gemeenschap van mijn familie alle medewerking verleend door de lokale politiek. Ze worden gezien als gematigde moslims terwijl dat in de praktijk toch heel anders is”

“Ik denk dat dit het belangrijkste en meest urgente is waar de politiek zich mee bezig zou moeten houden. Bied die jongeren een netwerk of iets dergelijks waar ze zich anoniem zouden kunnen melden. Al is het maar een luisterend oor van iemand die ze begrijpt. Ik zou er destijds veel aan gehad hebben”

“D66 zou het steunen van het individu tegen groepsdruk en de individuele gewetensvrijheid tegen het dogma van de groep als hoogste prioriteit moeten hebben. ”

“Voor gelovigen van welke richting dan ook zou er een uitstapprogramma moeten zijn. De overheid zou mensen die van geloof willen veranderen of van hun geloof willen afstappen moeten ondersteunen. We mogen niet wegkijken met betrekking tot de sociale, financiële gevolgen die een dergelijk stap met zich mee kan brengen in sommige religieuze gemeenschappen. Van Staphorst tot Den haag”

…stop buitenlandse inmenging…
“Ontwikkel een boycotpolitiek met Saudi-Arabie en de Golfstaten om te beginnen het stopzetten van elke vorm van financiering uit die landen”

“Stop handel met naties die het islamisme bevorderen, dan zitten we economisch maar even op de blaren”

“Identificeer juist ook binnenlandse actoren die islamisme bevorderen zoals ngo’s, stichtingen, dubieuze verenigingen. Stap óver de angst om de godsdienstvrijheid aan te tasten, maar leg hun onliberale ideeën publiekelijk bloot”

…en organiseer je eigen liberale weerstand
“Linkse partijen zouden ‘dwarsdenkers’ op het thema ‘identiteit’ kunnen zetten, die out of the box en in het openbaar adviseren over standpunten over bijvoorbeeld EU en Islamisme. Op een partijcongres kan je dit advies dan bijvoorbeeld bespreken om discussie aan te jagen en taboes of tunnelvisie te doorbreken, maar ga in vredesnaam het debat niet uit de weg”

1 REACTIE

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.