Reactie van Bart Slagter (D66, kandidaat voor de provinciale Staten in Groningen 2015) op http://plebspraat.nl/op-valreep-plebspraat-redt-politiek/

 

Tip 1: Ga het gesprek niet uit de weg en wees consequent
Durf:
Ik kan me niet vinden in de opmerking dat D66 alles wat met de islam te maken heeft goed praat en al zeker niet als het gaat om radicale islam. Keer op keer wordt door D66 gewezen op de gelijke rechten van bijv. vrouwen of gays. Daarentegen denk ik wel dat we iets moeten organiseren voor de opvang en hulp aan mensen die uit een geloof willen of moeten stappen bijv. omdat ze gay zijn. De Nederlandse wet staat boven elke religie.

Show the liberal way:
D66 stelt volgens mij altijd de individuele mensenrechten voorop. Pechtold profileert zich als tegenstander van Wilders, maar niet op de persoon maar op zijn gedachtegoed. Dat PVV gedachtegoed is tegen het gedachtegoed van elke sociaal liberaal. En dat is D66.

D66 praat niet zoveel over welke religie dan ook. We zijn geen religieuze partij en gaan uit van onze eigen visie op ons land of de aarde. We hebben een beeld voor de toekomst en daarvoor hoeven we ons niet af te zetten tegen welke religie dan ook, tenzij dat strijdig is met de grondwet en andere wetten. Het wel of niet volgen van welke religie dan ook, is een persoonlijke keuze voor iedereen.

En echte volledig dekkende analyse op de onvrede, zou ik ook wel willen hebben. Ik betwijfel wel of die bestaat. De onvrede wordt door heel veel zaken veroorzaakt en is ook nog eens sterk afhankelijk van ieder individu. Individuen, die ook nog wel een sociaal wenselijk antwoorden of zich laten leiden door nep nieuws.

Tip 2: Benoem de ideologieën die je bestrijdt en leg uit waarom
Het onderscheid maken tussen islam, islamisme en jihadisme, begrijp ik en deel ik. Maar ook christelijke geloven doen aan het winnen van zieltjes, maar dan zonder geweld. Denk bijv. aan de Jehova getuigen. Het kernpunt is het niet gebruiken van geweld en het respect hebben voor anderen, ook als die een andere overtuiging hebben dat jijzelf. Dat moet het uitgangspunt zijn waar D66 voor staat en dat doen we ook. Kijk maar naar Jan Terlouw. Geweld is in Nederland niet toegestaan en groepen die daartoe oproepen moeten dat merken omdat ze voor de Rechter moeten verschijnen. Zo hebben we dat gelukkig in ons mooie land geregeld.

De Wilders obsessie
Wilders is de leider van de PVV en de PVV is Wilders (het enige lid). In verkiezingsstrijd bestrijd je ook Wilders. Maar zoals eerder gezegd het gaat niet om Wilders om om zijn ideeën. Foute/onmogelijke oplossingen zeggen inderdaad niks over de problemen die mensen hebben. Ik denk dat D66 voor vele problemen een oplossing heeft.

Ik onderken niet zozeer dat Pechtold moslims verdedigt, maar wel het recht om moslim te mogen zijn of de koran te lezen. De moslim die gediscrimineerd wordt om zijn godsdienst kan tegelijk de man zijn die homo’s veroordeelt. Bescherm zijn recht in het eerste, eis van hem zijn plicht in het tweede”. Uiteraard, zoals eerder gezegd, de wet in Nederland is leidend.

Sloop identiteitspolitiek en daag onliberale ideeën uit
Ik geloof dat er niemand binnen D66 is die het bestaan van haat-imans, ronselpraktijken voor terroristen of mogelijke parallelle samenlevingen, ontkend. Dit kan je niet tegengaan zonder de ideologie te benoemen en af te keuren. Bagatelliseren helpt niet, maar onnodig angst oproepen helpt ook niet. Nogmaals de Nederlandse wet is leidend.
“Priorteer altijd free speech boven de belediging. Natuurlijk: fatsoensnormen zijn er óók, maar de cultuur van zelfcensuur in media, literatuur en politiek knaagt aan de wortel van de democratie”
Natuurlijk, free speech is leidend, maar een beetje onderling respect en vertrouwen kan ook geen kwaad.

Tip 3: Toon een liberale, seculiere koers, gericht op het individu
D66 staat pál voor individuele mensenrechten m/v en Art 1 grondwet. Altijd gedaan en zal ze altijd blijven doen. Ik herken me niet in het beeld dat D66 regressief ‘linkse’ uitzonderingen maakt voor moslims als groep”. Ik ken de verhalen van mensen die uit een religie (moesten) stappen en dan opeens hun familie en vrienden vaarwel moesten zeggen. Dat zie je gebeuren bij meerdere religies, zoal Jehova getuigen, moslims, etc. Dat is natuurlijk belachelijk. Zoals eerder door mij gezegd, zouden die mensen wel wat meer steun mogen krijgen en onderzoek hiernaar is op zijn plaats. Misschien moeten we dat wat scherper neerzetten.

Maar: herbevestig de noodzaak van secularisme. D66 is voorstander van de seculiere samenleving. De sharia is strijdig met ons rechtssysteem en wordt dus verworpen. Maar wat doen we dan met de voorstanders van de invoering van de Sharia?

“De seculiere kieswijzer 2017 geeft aan dat D66 een goed seculier profiel heeft (veel meer dan bijvoorbeeld GroenLinks en PvdA), maar als het aankomt op (kritiek op) islamisme, wordt de boodschap niet uitgedragen. Toch een contraproductieve angst om een groepsidentiteit te beledigen?” Door die angst laat ik me als D66’er absoluut niet leiden.

Tip 4: Vertel zélf #hoedan!
De overheid financiert religies niet. Dat past ook niet bij de seculiere samenleving. De vrijheid van onderwijs is verankert in de grondwet en is dus niet zo maar te wijzigen. Dat leidt ertoe dat alle scholen dezelfde financiering krijgen, dat zou je kunnen zien als financiering van religies, maar dat is te simpel. Er worden nl wel voorwaarden over het lesprogramma gesteld. D66 is kritisch op de vrijheid in het onderwijs zoals gesteld in de grondwet.

De vrijheid van geloof is verankerd in de grondwet en de universele rechten van de mens. Het veranderen daarvan is lastig en kost enorm veel inzet en we krijgen waarschijnlijk geen 2/3 meerderheid. Het roept bij gematigde gelovigen waarschijnlijk veel weerstand op. Ik zie geloof niet dat die weg veel oplost, alhoewel ik de gevolgde redenatie wel begrijp.

Om tafel
Ik zou over deze thema’s met elkaar om tafel gaan zitten. Wie is daarvoor?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.