Nieuwe Vrijdenkers en de rijkdom van échte diversiteit

De veelzijdige werkelijkheid achter het uniforme label van ‘“de” moslimgemeenschap’