De SIRE Campagne, ophef en genderverschillen

Genderneutraliteit is niet realistisch. Landen die hier hardnekkig naar streven, hebben dan ook weinig succes.

Sokal 2.0 – het demasqué van de SJW

In 1996 schreef de fysicus Alan Sokal een artikel voor Social Text, een wetenschappelijk tijdschrift voor postmoderne culturele studies genaamd Transgressing the Boundaries: Towards a Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity. Met deze briljante hoax,...